Anasayfa > Vizyon Kahvaltıları

Kotuba Talks -KOIMA

Konuşmacı: 이희재,Herbet Lee - Kore İthalatçılar Birliği Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı

Konu:  Korenin  Ekonomik Durumu ve İthalat Politikaları

Üretime dayalı bir ekonomiye sahip Güney Kore , üretimde ihtiyaç duyduğu gerekli ara ve hammadeleri n büyük bir kısmını ithal etmektedir. Özellikle 1980 li yıllardan ihtibaren dahada artan diş hacmi ile ithal edilecek ürünlerin artmasıyla İthalat Çeşitlendirme Programı  sayesinde özellikle dış ticaret açığı  kronik hale gelmiş ülkelere alternatif ithalat pazarları bulunarak bu tıcari açık dengelenmeye çalışılmıştır.

Yıl                            Ticaret/GDP  oranı           İthalat                   İhracat                 

1965                                       19,7%                    422*                      55*

2010                                       87,9%                    425,212*              466,384*             

*Milyon dolar    (Kaynak KOIMA)

Geçen 45 yıl içerisinde Kore İthalatçılar Birliği desteğiye gelistirilen doğru ve sürdürülebilir ithalat politikalarının yön verdiği  ticaretin Güney Kore ekonomisine katkısı  yukarıdaki tabloda gayet net bir şekilde görülebilmektedir.

Güney Korenin ekonomik gelişimine paralel olarak yıllara göre ihracat ürünlerinde buyuk değişikliler olsada İthal edilen ürünlerde ana kalem herzaman gerekli olan ana ve hammadde olagelmiştir.

   

 

Faaliyetler