Anasayfa > Hakkımızda > Vizyon ve Misyonumuz

Vizyon ve Misyonumuz

 

Türk ve Kore iş çevrelerine ticaret, ekonomi, finansman, sanayi ve benzeri konularda görüş bildirmek ve uygulamada yardımcı olmak;

Türk ve Kore iş çevrelerinde amaca uygun konularda haberleşmeyi sağlamak;

Kore ve Türk şirketleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, bu amaçla başta KOBİ'ler olmak üzere Türk işletmelerinin kurumsal alt yapılarını güçlendirmek, rekabet güçlerini arttırmalarını temin etmek, finans ve sermaye piyasalarına girişlerini kolaylaştırmak doğrultusunda rehberlik yapmak;

İki tarafın da beklentilerine uygun yatırım projeleri için araştırmalar yapmak ve diyalog ortamı yaratmak;

Türkiye'ye yatırım çekilmesi için, diğer sivil toplum kuruluşları ve kamu otoriteleriyle ortak çalışmalara katılmak, Kore kaynaklı mevcut yatırımların sorunlarını irdelemek ve kurumsal/hukuksal darboğazları giderici çözümler geliştirmek;

Başta üyeler olmak üzere, bölgesel fırsatlardan komşu ülkelerin iş çevrelerinin de yararlanmasını sağlayacak platformlar oluşturmak ve işbirliği projeleri üretmek;

Tüzüğünde misyonuna uygun olarak yaptığı değişiklikleri bütün organları aktive ederek hayata geçirmek; ekonomik ve ticari içerikli toplantılar dışında sosyal içerikli, bilgi ve görüş teatisi sağlayacak toplantı, konferans, seminer, fuar ve atölye çalışmaları düzenlemek;

Fikri mülkiyet haklarının korunması, uluslararası tahkim, rekabet, muhasebe/raporlama standartları, şirket birleşme ve bölünmeleri konularında özellikle uygulamada yoğunlaşan aksaklıkların giderilmesi için diğer odalar, meslek ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği içinde çalışmalar yapmaktır

Hakkımızda