Anasayfa > Bilgi Merkezi > Güney Kore Ekonomisi

Güney Kore Ekonomisi

GÜNEY KORE EKONOMİSİ

Güney Kore 1960’ların sonuna kadar tarıma dayalı, az gelişmiş bir ekonomiye sahipken ihracata dayalı endüstrileşme modelini izleyerek otuzbeş yıl içerisinde modern bir sanayiye kavuşmuştur. Koreliler, yirmibirinci yüzyılın başından itibaren Ar-Ge ve innovasyon odaklı yeni stratejiler uygulayarak sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecini başlatmışlardır.

Yıllık ortalama % 8 büyüme sağlanan 1961-1996 döneminin sonunda, Kore’nin GSYH’si 2,1 milyar ABD Dolarından, 557,4 milyar ABD Dolarına, kişi başı milli geliri ise 82 ABD Dolarından, 12.197 ABD Dolarına ulaşmıştır.

Ancak, büyümenin dış borçla finansmanı, ayrıca üretim artışına paralel olarak karlılık ve verimliliğin artırılamaması sonucu ülke ekonomisi 1997 yılı sonunda büyük bir kriz yaşamıştır. Güney Kore hükümeti krizden kurtulmak için ihracatı esas almış, IMF ile yaptığı 57 milyar ABD Doları değerindeki yardım paketi anlaşması uyarınca mali sistemde ve firmaların yapılarında önemli reformlar gerçekleştirmiş, özellikle bankalarla büyük firmaların borçlanmalarına sınırlamalar getirmiş ve borç/sermaye yapısını güçlendirmeye çalışmıştır. Ayrıca, büyük grupların karlı olmayan iştiraklarinin kapatılması ve belli sanayi kollarında güçlü görünen firmaların desteklenmesi cihetine de gidilmiştir. Bu politika, ülke ekonomisinin lokomotifi konumundaki büyük holdinglerin (Şabbol) daha da güçlenmesine neden olmuş ve “ekonomik demokratikleşme” tartışmaları başlamışsa da, yapılan reformlar ve IMF desteği sayesinde Güney Kore ekonomisi 2000’li yılların başında yeniden istikrara kavuşmuştur.

2012 yılında Güney Kore 1.130 milyar Dolar GSYH ve 22.600Dolar kişi başı milli gelir ile dünyanın onbeşinci büyük ekonomisi olmuştur.

 

  • Kaynak·         Seul Ticaret Müşavirliği 2013 Yıllık Raporu
     
Bilgi Merkezi